Circle. Una revolució de salut en la llar

Un equip d’osmosi inversa domèstica innovador, de disseny compacte i alta eficiència que no necessita d’electricitat per a obtenir aigua de màxima qualitat lliure d’impureses amb el mínim rebuig. • Alta eficiència.• Mínim volum de…

Modalitats d’instal·lacions fotovoltaiques

RESUM NOU RD244/2019 – L’AUTOCONSUM UNA REALITAT PER A TOTS La norma habilita la figura de l’autoconsum col·lectiu, que impulsarà aquesta fórmula en comunitats de veïns S’estableix un mecanisme simplificat de compensació de l’energia produïda…