L’Associació Espanyola d’Empreses del Sector de l’Aigua (AQUA ESPAÑA) recorda que beure de Fonts Dispensadores aigua de xarxa de subministrament públic conforme al Reial decret 140/2003, en la situació del COVID-19, continua sent una pràctica segura.

Amb aquesta comunicació desitgem donar resposta als principals dubtes i preocupacions que diferents entitats i empreses ens han manifestat sobre aquesta seguretat i que pràctiques són recomanables per a mantenir-les, en benefici de la salut pública dels treballadors i usuaris de les instal·lacions col·lectives.

L’aigua de les Fonts Dispensadors és segura?

SÍ.

Múltiples organismes nacionals, com el CSIC (Consell Superior de Recerques Científiques), i internacionals, com l’OMS (Organització Mundial de la Salut) o la EFSA (European Food Safety Authority), ja van publicar evidències científiques que l’aigua de xarxa de subministrament públic és apta per al consum, i així també és segura i lliure de COVID-19 la de les Fonts Dispensadores d’aigua, degudament mantingudes i usades.

En aquests moments de màxima higienització dels espais col·lectius i de distància social davant el COVID-19, és segur continuar usant les Fonts Dispensadores?

SÍ.

Simplement es tracta d’aplicar a les Fonts Dispensadores d’aigua les mesures higièniques que s’apliquen a altres entorns i superfícies, com el mobiliari, utensilis, eines, ordinadors, etc. Així, en el que concerneix a l’ús de les Fonts Dispensadores recomanem:

Que l’empresa netegi i desinfecti diàriament (i a poder ser diverses vegades al dia) la superfície de les Fonts Dispensadores amb draps d’un sol ús d’un sol ús i un producte adequat per a aquest ús.

Que l’usuari, abans i després d’usar la Font Dispensadora:

Es renti degudament les mans amb aigua i sabó i s’apliqui gel desinfectant hidroalcohòlic per a garantir la higiene personal.

Netegi amb un drap d’un sol ús (cel·lulosa o similar) el punt de dispensació d’aigua de la font impregnat amb una solució desinfectant (dissolució d’aigua i lleixiu, dissolució de peròxid d’hidrogen o qualsevol altre producte per a aquest ús i apte per al contacte amb l’aigua de consum).

En utilitzar l’assortidor o aixeta dispensadora, s’ha d’evitar tocar-lo amb la boca o la mà. Aquesta recomanació es fa per a impedir contaminar-ho, o que algú pugui acostar-se tant a l’assortidor com per a tocar-lo amb la boca.

No tocar l’assortidor amb l’ampolla o got, per a evitar contaminacions externes per contacte. Això ha d’evitar-se sempre, però especialment en la situació actual.

Seguir aquestes simples pràctiques és suficient per a usar de manera segura les Fonts Dispensadores d’aigua en espais col·lectius com en les oficines, gimnasos, escoles, etc.

Evidentment, com sempre, les Fonts Dispensadores d’aigua han d’estar al corrent del seu adequat manteniment i higienització periòdica per part de l’empresa instal·ladora / mantenidora, que és qui assegura el seu adequat funcionament.

Si a causa de les mesures de confinament i teletreball, els dispensadors d’aigua en oficines o locals comercials s’han trobat durant més de 3 setmanes en repòs i sense ús, en funció del seu model i característiques, podrien requerir una higienització i/o manteniment adequat. En tal cas, es recomana que, abans de tornar a usar la font dispensadora, es contacti amb l’empresa encarregada de si manteniment.