Tractament d'aigua

Tractaments domèstics
Disposem de tot tipus de tractaments d’aigües per al sector domèstic. Osmosi inversa, descalcificadors, tractaments de potabilització, etc. També realitzem estudis i tractaments a mida segons les necessitats de cada usuari.
Sistemes de filtrat
Filtres d’arena, multi capa, filtres de malla, filtres d’anelles, etc. Tot tipus de filtres en funció de les necessitats i aplicacions finals.
Tractaments agroindustrials
Oferim solucions a qualsevol problemàtica de l’aigua en els sectors agrari, industrial i ramader. Des nitracions, des sulfatacions, osmosi inversa industrial, descalcificacions, etc.
Tractaments químics
El nostre departament químic assessora i ofereix gran varietat de tractaments químics. Floculacions, coagulacions, higienitzacions, etc.

Piscines , spa, estanys

Realitzem tractaments per piscines, spa’s i estanys a mida. Des de l’obra civil fins al manteniment periòdic dels tractaments i instal·lacions.

Automatitzacions, lectures, control i maniobres
Servitec H2O disposa d’autòmats i sensors per a qualsevol tipus d’aplicació. També realitzem dissenys a mida de sistemes i processos.

Productes per a tractaments

Disposem d’una amplia gama de productes per als tractaments d’aigües.
Higienitzants com el diòxid de clor, hipoclorits, peròxids, etc.
Acidificants, basificants, floculants, coagulants, etc.

Assessorament tècnic i anàlisi d’aigües

Des de Servitec H2O podem oferir un assessorament tècnic complet degut a l’equip humà que conforma l’empresa a més de la extensa experiència en l’àmbit dels tractaments d’aigües, en els sectors industrial, ramader, agrícola, sanitari, domèstic, etc. Disposem d’equips de mesura i anàlisi d’aigües in situ i mitjançant el nostre laboratori col·laborador, inscrit en el registre de laboratoris de salut ambiental i alimentaria i reconegut pel DARP, podem realitzar tot tipus de determinacions analítiques amb acreditacions ENAC 17025. També podem avaluar els dissenys i les instal·lacions per detectar possibles errors, millorar processos, augmentar rendiments i disminuir costos.
Determinacions in situ mitjançant fotòmetre:
 • Biocides: Clor, clor lliure, clor total, diòxid de clor, peròxid d’hidrogen.
 • Metalls: Ferro, manganès.
 • Ozó.
 • Temperatura.
 • pH.
 • Conductivitat.
 • Altres: Consultar.
Determinacions en laboratori:
 • Determinacions de COVID-19 en aigües i superfícies.
 • Analítiques físico-químiques completes i personalitzades. Analítiques microbiològiques.
 • Analítiques alimentàries.
 • Analítiques mediambientals.
 • Altres: Consultar.
 • Informes tècnics d’avaluació de resultats de les analítiques Estudis i disseny d’instal·lacions hidràuliques.
 • Estudis i disseny de processos.

Bioseguretat

Desinfeccions d’ambients, superfícies, controls, disseny i assessorament en bioseguretat. Contacta’ns sense compromís.

Energies renovables

Som especialistes i disposem de gran experiència en les energies renovables:
 • Energia solar
 • Energia eòlica
 • Energia hidroelèctrica
 • Aerotèrmica, biomassa, biogàs i geotèrmica.