Beure de Fonts Dispensadores aigua de xarxa conforme al RD 140/2003, en la situació actual del COVID-19, continua sent una pràctica segura

L’Associació Espanyola d’Empreses del Sector de l’Aigua (AQUA ESPAÑA) recorda que beure de Fonts Dispensadores aigua de xarxa de subministrament públic conforme al Reial decret 140/2003, en la situació del COVID-19, continua sent una pràctica segura. Amb aquesta comunicació desitgem donar resposta als principals dubtes i preocupacions que diferents entitats i empreses ens han manifestat…

El CSIC corrobora que l’aigua de les piscines és segura enfront del COVID-19

El Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) corrobora que l’aigua de les piscines i platges és segur front el COVID-19. En aquesta línia, el CSCIC reconeix que “en piscines i spa, l’ús d’agents desinfectants està àmpliament implantat amb la finalitat d’evitar la contaminació microbiana de les aigües per l’afluència d’usuaris, i aquesta mesura hauria de…